Nasz zespół

Mateusz Rymer – praktykant

Kwalifikacje zawodowe

  • Studia prawnicze - Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Praktyka zawodowa

  • Z kancelarią związany od września 2013 r.

Preferowane dziedziny prawa:

  • Zainteresowania prawne skoncentrowane wokół szeroko pojętego prawa cywilnego w zakresie sporządzania projektów pism procesowych.

Język obcy
Posługuje się językiem angielskim oraz komunikatywnie niemieckim.

Zainteresowania:
w wolnych chwilach interesuje się nowymi technologiami oraz gra na gitarze