Nasz zespół

Piotr Rusiński – aplikant radcowski III rok

Kwalifikacje zawodowe

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w odbył w latach 2004 r.-2009 r. W 2009 r. obronił pracę magisterską pisaną pod kierunkiem dr Andrzeja Torbusa w Katedrze Postępowania Cywilnego na temat: "Współuczestnictwo materialne w postępowaniu cywilnym".
  • W trakcie studiów odbył szereg praktyk urzędach administracji publicznej, w sądach powszechnych oraz w kancelarii adwokackiej. W 2007 roku odbył szkolenie z zakresu mediacji organizowane przez ośrodek mediacji "Meditor" w Siemianowicach Śląskich. W latach 2007-2009 członek sekcji prawa cywilnego oraz sekcji mediacji Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego.
  • Od 2011 r. podjął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, a od stycznia 2012 r. rozpoczął szkolenia na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Praktyka zawodowa

  • Od lipca 2012 - Współpraca z Kancelarią Prawną Komandzik
    W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym naciskiem na sprawy odszkodowawcze oraz prawem administracyjnym, w tym prawem budowlanego.
  • Posiada kilkuletnie doświadczenie w zawodzie prawnika, które zdobył w trakcie świadczenia pracy na rzecz kancelarii prawniczych na stanowisku asystenta radcy prawnego, w sądzie powszechnym na stanowisku asystenta sędziego, jak również prowadząc obsługę prawną podmiotów publicznych oraz firmy ubezpieczeniowej na stanowisku likwidatora merytorycznego szkód majątkowych i komunikacyjnych.

Preferowane dziedziny prawa:

  • Prawo cywilne ze szczególnym naciskiem na sprawy odszkodowawcze
  • Prawo administracyjne, w tym prawo budowlane

Język obcy
Posługuje się językiem angielskim.

Żonaty